TUNING JE ŽIVOT

čuuuuus

Html kódy na různé věci.

HTML na písma

span style="FILTER: Shadow(Color=#00CC66, Direction=45);width:100%;font-size:24px;">PÍSMO </span>

PÍSMO

<span style="FILTER: DropShadow(Color=#0066CC, OffX=5, OffY=-3, Positive=1);width:100%;font-size:24px;">PÍSMO </span>

PÍSMO

<span style="filter: wave(strenght=8,freq=3,lightstrenght=20,add=0,phase=90);
width:100%;color:#FF0000; font size: 24px;">Písmo</span>

Písmo

<span style="FILTER: Glow (Color=#ffCC66, Strength=8); width:100%;font-size:24px;">PÍSMO </span>

PÍSMO

<span style="width: 100%; font-family: Papyrus; color: white; Filter: Glow (Add = 1, Direction = 225, Strength = 10); font-size:24px">PÍSMO</span>

PÍSMO

Pěkný ne??

<TABLE STYLE=filter:Glow(color=YELLOW,strenght=5)"><TD><TD><B>text</TABLE></TR></TD></B></FONT></FACE>

text

TEXT.


<TABLE STYLE="filter:Shadow(color=deepskyblue,strenght=5)"><TR><TD*> TEXT. </TABLE>
TEXT.

<TABLE STYLE="filter:DropShadow(color=orangered,strenght=5)"><TR><TD> TEXT. </TABLE>
TEXT.


<span style=background:GREEN>TEXT</span>
TEXT

Žádné komentáře
 
Copyright © Budík