TUNING JE ŽIVOT

čuuuuus

Zásady psaní textů

Zásady psaní textů

Zásady psaní textů vhodných pro Internet, hlavně zmiňuji psychologii, nadpisy, češtinu a aktuálnost.

Zásada č. 1

Stručně.

Psychologie čtenáře

Několik překvapivých skutečností o uživatelích webu:

 • Moc nečtou.
 • Ignorují dlouhé texty bez nadpisů a obrázků.
 • Pokud je stránka během několika sekund nezaujme, jdou zpět nebo zavírají prohlížeč.
 • Vnímají stránky podobně jako billboardy kolem silnice.
 • Někteří stránkou nerolují.
 • Nad odkazem se před kliknutím velmi zamýšlejí, zda to stojí za to.

Samozřejmě zjednodušuji, ale snad je jasné, co chci říci. Autor webu musí mít tyto smutné psychologické aspekty neustále na zřeteli a přizpůsobovat jim svoji práci.

Zatím tu nic není

Mnozí autoři webů se občas rozhodnou, že udělají skvělou stránku s maximem informací. Pak na to ale jdou ze špatné strany, když si napřed na své hlavní stránce udělají bombastický odkaz na prázdnou stránku, na kterou napíšou "Brzo tu bude spousta informací", "Stránka je ve výstavbě" nebo dokonce "Zatím tu nic není". My zkušenější víme, že mezi záměrem a realizací je velká propast a že ono "zatím" může být dlouhé i několik let. Takže je dobré 

 • napřed stránky udělat 
 • a teprve potom na ně odkazovat. 

Většinou se na takovou stránku už nikdy nepodívám, protože tam stále zatím nic není. Příkladů znáte jistě bezpočet.

Aktuální informace

Je zábavné na Internetu narazit na "aktuální" stránky, na kterých jsou informace tři roky staré. Proto když zakládám stránku, na níž mají být aktuální informace, raději si dvakrát rozmyslím, zda ji budu stíhat aktualizovat. Ale i při běžném psaní textů je dobré vyvarovat se termínů "včera", "příští měsíc" a podobně, ovšemže pokud se na téže stránce neuvádí datum. To je mimochodem nejlepší způsob, jak čtenáře nezmást. Většina editorů nabízí vložení data automaticky, některé ho i aktualizují při ukládádání.

Jednoduchá správa

Pokud každá drobná změna obsahu stránek vyžaduje hodinovou práci, něco není v pořádku. Stránky je prostě potřeba udělat tak jednoduše, aby šly snadno měnit. Pro začátek se raději vyhýbejte složitým věcem, kterým moc nerozumíte a které by při pravidelné rutině jenom zdržovaly. Mám na mysli třeba obrázkové nadpisy, tabulkovou úpravu nebo rámový design.

Bludiště odkazů

Vyplatí se dát stránkám jasnou stromovou strukturu a použít při tom co nejméně úrovní, aby se dalo rychle dostat na konkrétní stránku. Znám weby, kde musím kliknout až šestkrát, než se dostanu na stránku, kterou hledám. A šest kliknutí, to je víc než minuta.

Na svých vlastních stránkách se vyzná každý. Autorovi připadá navigace zbytečná, protože on "ví", na jakou stránku se jak dostat. Pozor, nikdo jiný to "neví"!

Také není dobré spoléhat na to, že čtenář přichází na stránky skrze tu hlavní, a proto by měl na každé stránce být na hlavní stránku odkaz. Dnes se říká, že díky vyhledávačům uživatelé přicházejí na web "okýnkem od záchodu". A úplně nejlepší je udělat stránku se seznamem a s odkazy na všechny ostatní (mapa serveru). Viz správu souborů.

Mateřskej jazyk

Občas mě svědí prsty, když na web napíšu něco příliš spisovně. Ale myslím si, že na na síť spisovná čeština patří, protože síť je médium používající text. Pro hovorovou češtinu písemná norma neexistuje. Než se snažit vyjadřovat se lidově a tvořit při tom svéhlavé normy, to raději budu za suchara. Takže zásadně doporučuji spisovnou normu. 

Editory, které umějí dělat pravopisnou kontrolu českého textu, je FrontPage 2000 a 2002. Word to sice umí také, ale zároveň zmrší HTML kód. PSPad je strukturní editor, který to umí také, jiné editory pod windows pravopisnou kontrolu češtiny (pokud vím) zatím neumějí.

Nepiste cesky

Pište česky! Dnes už všechny prohlížeče zvládají překódování, takže je možnost všechny texty psát s diakritikou. Pak už jenom stačí napsat do hlavičky souboru jeden meta tag, v němž se uvede použité kódování a je hotovo (mnoho editorů to dělá automaticky). Ono zamrzí, když některé stránky musím louskat domýšleje si háčky s čárkami. Více v textu o češtině.

Nadpisy

Používáním nadpisů se stránky velmi zpřehlední. Dají se používat v šesti úrovních a v HTML se deklarují pomocí tagů <h1> až <h6>. Většina editorů tvorbu nadpisů podporuje. Kdo dělá nadpisy jinak, totiž pomocí normálních odstavců tak, že je zvětší, ztuční a zarovná na střed, ten se z toho za chvilku zblázní a stejně na to někdy zapomene. Navíc naučíte-li se používat CSS, můžete velmi snadno nadeklarovat všechny nadpisy třeba zelené a pak to kdykoliv snadno změnit.

Záložky

U dlouhých textů je dobré používat záložky (také se tomu říká kotvy, bookmarky). Jsou to takové odkazy, co stránku jenom někam odrolují. V HTML se to dělá pomocí atributu name v tagu <a> a editory s tím také umějí pracovat.

Stylovat, stylovat!

Moje hlavní zásada spočívá v nepoužívání přímých formátů. Například se varuji nadeklarovat velikost nebo font písma přímo ve stránce. Raději používám externí CSS. Hlavní důvody jsou ty, že se to pak snadno mění, mám jednotný styl na více stránkách, zdrojový kód je přehledný a dobře se to zaindexuje v prohledávačích.

Text odkazů

Určitě to znáte ze spousty stránek: klikněte zde. Nelíbí se mi to.

Vždycky se lze vyhnout dvěma pochybným slovům:

 • zde
 • kliknout

Proč je to špatně?

 1. Některé vyhledávače (např. Google, Jyxo) si velmi všímají textu odkazů a zaznamenávají si jej do databáze.
 2. Hodně lidí si stránky tiskne. Tam je fráze "klikněte" vyloženě trapná.
 3. Čtenář se podle textu odkazů orientuje v překvapivě velké míře. Občas pouze hledá jinak barevné texty a všechno ostatní přechází. Slova "zde" nebo "klikněte" mu nenapoví, takže vlastně zdržují.

Jak si tedy pomoci? Vtip spočívá v tom, že ty odkazy vždycky někam míří, takže je možné jako odkazu použít některého konkrétního slova. Pár příkladů:

Špatně Správně
Pro aktualizovanou verzi klikněte zde Aktualizovaná verze
Zde najdete příklad Podívejte se na příklad
Abyste se přesvědčili, klikněte na odkaz! Přesvědčete se!

A tak podobně.

Žádné komentáře
 
Copyright © Budík